பரதநாட்டியம் – Bharathanatyam

பரதநாட்டியம் தோன்றி சுமார் 3,000 ஆண்டுகள் ஆகின்றன. பாவம் எனப்படும் உணர்ச்சிகளை முகத்தில் வெளிப்படுத்தும் தன்மையும், ராகமும், லயமும், அங்கங்களை வில்லென வளைக்கும் நடனமும் இணைந்தது தான் பரதநாட்டியம்.

Bharatha Natyam is one of the oldest classical dances that originated from Tamil Nadu. Bharatha Natyam is said to be handed down from Devadasis who would perform this ancient art in temples. Dating back to the time when the Natya Shashtra was written, it is said that Bharatha Muni performed Nirutha, Niruthiya and Natya before Lord Shiva ( The Lord of Dance) and thus came the name Bharatha Natyam.

Bharatha Natyam was performed in three different banis ( styles)
Melattur, Pandanallur and Vazhuvoor according to different areas.

Today, through stylisation, three other banis are also practised: Kalakshetra, Mysore and  Tanjore.

At Dartford Tamil Knowledge Centre, we follow Kalakshetra Bani, a style full of structured adavus, beautiful abhinaya and intricate footwork. Our examining board is Academy of Fine Arts London.

Academy Of Fine Arts (London)

Public Examination