School Staff

 


Director:

 • Mr A. Sanjeevan

Head Teacher:

 • Mrs S. Sasikaran

Members:

  • Mrs Selvarajani Nakuleswaran
  • Mrs Nirusha Srivinthan
  • Mrs Karthika Sivaruban
  • Mrs Selvarakiny Jeyasekaran
  • Mrs Meenambihai Balaramanan
  • Mrs Pavani Theiventhirakumar
  • Mrs Gobika Sanjeevan
  • Mrs Sutha Suresh
  • Mrs Banumanjari Gowsic
  • Mrs Saranya Thushakaran
  • Mrs Sarmila Kanagarasa
  • Mr Balaramanan Sinnathurai
  • Mr Ramanan Nathan
  • Mrs Sharmila Paranietharan
  • Miss Kesavi Gnanachandran
  • Mrs Yasothara Kumaran
  • Mrs Gowsalya Prabaharan
  • Mrs Manchuka Sivasothy
  • Mrs Selvarangithamathy Ramesh
  • Mrs Vasuki Sivachelvan

  Music Teacher:

  • Mrs Saranya Thushakaran

  Dance Teacher:

  • Mrs Banumanjari Gowsic

  Violin Teacher:

  • Mr Ramanan Nathan

  Keyboard Teacher:

  • Miss Kesavi Gnanachandran