நீங்கள் ஆரோக்கியமாக உள்ளீர்களா?

நீங்கள் ஆரோக்கியமாக உள்ளீர்களா? Are you Healthy?

மகப்பேறு, அதிர்ச்சி, மனவேதனை, எலும்பு முறிவு, நோ மற்றும் பொதுவான கேள்விகளை தமிழ் மருத்துவர்களை சந்தித்து கேட்பதற்கு வாருங்கள் 23ஆம் திகதி தை மாதம்.

poster