பனிப்பொழிவு

பிரித்தானியாவின் திடீர் காலநிலை மாற்றத்தால் இந்த வாரம் முழுவதும்  பனிப்பொழிவு இருக்குமென்று அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. டார்ட்போர்ட் பகுதியிலும் கூடுதலான பனிப்பொழிவு இருப்பதால் வரும் சனிக்கிழமை மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களின் பாதுகாப்பு கருதி பாடசாலை விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்படுகின்றது.