மாவீரர் நாள் 2014

நாளை (22/11/2014) மாவீரர் நாள் நினைவு தமிழ்ப் பாடசாலையில் இடம்பெறும், காலையில் இடம்பெறும் அனைத்து கலை வகுப்புக்களும் வழமைபோல் இடம்பெறும்.