நட்புரீதியான உதைபந்தாட்டம்

வருடாந்த இல்ல மெய்வல்லுனர் 2016க்கான போட்டி வழமைபோல இந்த வருடமும் ஜூன் மாதம் 26ஆம் திகதி இடம்பெற இருக்கின்றது. பாடசாலை மாணவர்களின் விருப்பத்துக்கிணங்க இரண்டு இல்லங்களுக்கான உதைபந்தாட்ட குழுக்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு நட்புரீதியான போட்டி சென்ற வாரம் இடம்பெற்றது. போட்டியின் சிறிய காணொளித் தொகுப்பு இங்கே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.