மெய்வல்லுனர் போட்டி 2015 நாள் 1 – 13/06

பாடசாலை மைதானத்தை முழுநேரமாக பாவிக்க முடியாதபடியால் இரண்டு நாட்களா நடக்கும் மெய்வல்லுனர் போட்டியின் முதல் நாள் புகைப்படங…

Posted by Dartford Tamil Knowledge Centre on Saturday, 13 June 2015